Casus indiening

Uitnodiging insturen casus

Wij nodigen u uit om casus, die vallen binnen dit thema, in te sturen waarbij deze gezamenlijk behandeld zullen worden. 

Welke casus?

 • Spoelcellaesies
 • Mamma afwijkingen bij mannen

 Casus in te dienen materiaal

 • 1 HE
 • Belangrijkste immuno's
 • 5 Blanco's (indien mogelijk)

Adres voor opsturen materiaal

UMC Utrecht, afdeling Pathologie, H04.312

T.a.v. Natalie ter Hoeve

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

Verdere informatie

 • Indienen impliceert toestemming voor gebruik op website en publicatie
 • U krijgt een link voor casuïstiek opgestuurd naar het bij registratie aangegeven emailadres
 • Deadline 16 februari 2024

Coupe sessie

 • Per coupe sessie worden 6 cases besproken.
 • Dit gebeurt in een serie van 3x2 coupes.
 • Elk tweetal bestaat idealiter uit 1 vooraf aan de cursus rondgestuurde casus vanuit het UMC Utrecht en 1 bijbehorende ontvangen/ingezonden casus van elders.
 • Voor ieder tweetal coupes krijgen de cursisten kort de tijd om beide te bekijken (digitaal).
 • Vervolgens worden dit tweetal coupes kort besproken middels een korte presentatie met de foto’s van de coupes daarin verwerkt. 

 

Vergeet a.u.b. niet te registreren