Welkom

 bij de

5e Utrechtse

Interactieve

Mamma 

Cursus

 d.d. 15 maart 2023

Graag nodigen wij u uit voor de vijfde interactieve mamma cursus d.d. 15 maart 2023 met deze keer als thema Morfologische veranderingen ten gevolge van interventie en therapie Low grade triple negatives. De cursus bestaat uit presentaties over dit onderwerp en vervolgens interessante bijbehorende casus. U wordt zelf ook in de gelegenheid gesteld om casus, die vallen binnen dit thema, in te sturen waarbij deze gezamenlijk behandeld zullen worden. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een leerzame en interactieve cursus. De cursus is geschikt voor pathologen en AIOS, waarbij aanmelden verplicht is gezien het beperkte aantal plaatsen. NVvP accreditatie is verkregen (3 punten).

Mammateam

Afdeling Pathologie

UMC Utrecht